Innowacyjność w endogenicznym rozwoju regionu peryferyjnego

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje