Leasing finansowy i operacyjny - porównanie regulacji UoR i MSR/MSSF

E-książki

Informacje