Performatywne wymiary kultury

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Dziś kategoria performatywności jest pojęciem modnym, używanym przez badaczy w różnorodnych kontekstach, jest też pojęciem aktywnym i wieloznacznym, którego znaczenia są nieustannie negocjowane, czego dowodem jest pluralizm perspektyw prezentowany w poszczególnych artykułach...

Cena: 45,84
Dostępność: dostępny do tygodnia