Rysunki z wilanowskiej kolekcji Potockich w zbiorach Biblioteki Narodowej. Tom 4

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje