Umysł wobec świata

Nauki humanistyczne

Informacje

Teoria intencjonalności wpisuje się w tradycję postawionego przez Kartezjusza problemu pomostu między niematerialnym światem myśli i materią, między duszą i ciałem, między myśleniem i rozciągłością. We współczesnej filozofii umysłu zagadnienie to funkcjonuje jako problem ciała...

Cena: 31,85
Dostępność: dostępny od ręki