Wynalazczość polska w Stanach Zjednoczonych

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Dorobek wynalazczy Polaków działających za granicą, w tym także w Stanach Zjednoczonych, jest stosunkowo słabo przebadany. Niniejsza praca, bazując w głównej mierze na źródłach podstawowych, wypełnia tę lukę. Książka przedstawia dorobek wynalazczy Polaków działających w USA w...

Cena: 44,59
Dostępność: dostępny od ręki